Znajdź produkt

>

Polityka prywatności

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części dokumentu RODO KAJA-JAKUBASZEK SP.J. informuje, że:

  1. 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma KAJA-JAKUBASZEK SP.J.
  2. 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji współpracy pomiędzy Kontrahentem a KAJA-JAKUBASZEK SP.J. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w odniesieniu do danych osobowych Kontrahenta) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w odniesieniu do danych osobowych innych osób) lub w celu ewentualnego dochodzenia praw wynikających z odrębnych przepisów.
  3. 3. W przypadku danych osobowych innych osób niż Kontrahenta, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora i Kontrahenta jako osobę trzecią jest wykonywanie współpracy.
  4. 4. Odbiorcami danych mogą być radcy prawni i ekonomiczni Administratora, audytorzy jak również inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 2 i 3.
  5. 5. Dane przetwarzane będą przez okres realizacji współpracy jak również po jej zakończeniu w celach określonych w przepisach prawa (cel archiwalny).
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia a także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. 8. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do realizacji współpracy.

Polityka cookies

Bezpieczeństwo dla nas jest bardzo ważne!

Wszystkie dane osobowe zachowają poufność.
Zachowamy najważniejsze dane i przekażemy je wrazie potrzeby zaprzyjaźnionym firmom.
Dane adresowe zostaną zachowane w naszej bazie klientów do celów marketingowych.
Ściśle przestrzegamy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Oczywiście możesz zastrzec używania Twoich danych osobowych do celów marketingowych przez wysłanie maila do firmy KAJA.

KAJA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszego serwisu kaja.szczecin.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza do komentowania naszych wpisów). KAJA nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.

Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary serwisu KAJA mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Wyłączenie odpowiedzialności

KAJA nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach.

drukuj

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Z satysfakcją informujemy, że wszystkie nasze wyroby z irchy naturalnej zostały nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich
podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej 2009.

dyplom
dyplom